REGULI DE ETICĂ

Principiul1: Respect față de persoană

Serviciile și produsele oferite de către IWS nu sunt adresate persoanelo:
- cu probleme financiare
- minore
- care nu sunt în deplinătatea facultăților mintale

Serviciile puse la dispoziție au scop strict de divertisment. Dacă aveți îndoieli și conform principiului precauției sunteți invitat să vă dezabonați acționând link-ul de mai jos GDPR

Principiul 2: Onestitate, integritate și corectitudine

Compania și angajații acesteia sunt pe deplin dedicați principiilor onestității, integrității și corectitudinii în livrarea de servicii publicului și clienților.

Toți angajații Companiei se asigură că tranzacțiile comerciale, solicitările de servicii, achizițiile sau angajările de personal se fac într-un mod deschis, corect și imparțial.

Această cartă stabilește standardele de conduită așteptate din partea tuturor angajaților precum și a Politicii Companiei de acceptare a beneficiilor și gestionare a conflictelor de interese în timpul serviciului.

Această Cartă se va aplica, de asemenea, personalului angajat cu character temporar sau cu jumătate de normă al Companiei.

Principiul 3: Oportunități egale pentru toți angajații

Compania este un angajator dedicat principiului acordării de șanse egale la angajare.
Oportunitățile de angajare sunt disponibile tuturor, indifferent de vârstă, culoare, sex, religie, naționalitate, grad de handicap sau orice alt statut protejat prin lege.
Acest principiu se aplică tuturor aspectelor care privesc relația de angajare, inclusive recrutarea, pregătirea, numirea, primovarea, transferul, terminarea și administrarea plăților și salariilor.

Principiul 4: Practici de siguranță să sănătate

Compania este dedicată asigurării unui loc de muncă sigur, fără risc de rănire sau îmbolnăvire, este operată într-un mod prietenos cu mediul înconjurător și cu respectarea tuturor legilor și reglementărilor relevante care fac referire la siguranța și securitatea muncii. Angajații își desfășoară munca în condiții de siguranță.

Principiul 5: Concurență loială

Politica Companiei interzice orice practice anti-concurențială care ar putea limita, restricționa sau distorsiona concurența, precum și orice alte practici de concurență neloială.

Ca urmare, angajații noștri nu pot fi conveni (oficial sau neoficial) cu reprezentanți ai concurenței asupra prețurilor sau asupra altor termene și condiții comerciale; să limiteze sau să controleze producția, marketing-ul, dezvoltarea tehnică sau investițiile; să manipuleze sau să împartă piețele sau sursele de aprovizionare; să participe la oferte false la licitații sau orice altă formă de concurență; să limiteze sau să restricționeze accesul pe piață sau libertatea concurenței din partea altor întreprinderi; să aplice condiții preferențiale în caz de performanță similar cu partenerii din domeniu, astfel ducând la apariția dezavantajului competițional; să condiționeze semnarea contractelor de acceptare de către partenerii de afaceri cu obligații suplimentare care, prin natural or sau conform utilizării lor comerciale, nu au nicio legătură cu obiectul unor astfel de contracte.

Angajaților noștri le este interzis să întreprindă orice acțiune de concurență neloială c ear putea lua forma: furtului de clienți ai unei companii folosindu-se de relațiile stabilite cu acești clienți prin prisma funcțiilor exercitate anterior în cadrul companiei; să demită sau să atragă angajați ai altor companii pentru a pune bazele unei companii concurente și pentru a atrage clienții companiei sau pentru a angaja personal al unei companii pentru a-i afecta activitatea.

În același timp, angajații noștri nu trebuie să ia măsuri care să submineze interesele legitime ale clienților sau alte activități care se abat de la legea concurenței.

Principiul 6: Governare și anti-corupție

Compania nu tolerează corupția.
Angajații niciodată nu trebuie să ofere nimic de valoare, direct sau indirect, reprezentanților guvernamentali sau partenerilor de afaceri pentru a obține avantaje necuvenite.

Companie interzice plata, oferta de plată sau de orice alt obiect cu valoare direct sau indirect în scopul influențării sau obținerii de foloase comerciale sau personale necuvenite.

. Terții vor fi angajați numai pentru a realiza sarcini în interesului companiei, cu mențiunea ca onorariile cuvenite să fie rezonabile, ca toate înțelegerile să fie temeinic documentate și ca acestea să fie în conformitate cu politicile companiei.